ion monoran / locus periucundus
ZORBA
Barosan
pretutindeni în mahala

într-un hohot de rîs
dizolvat.

cu Bubulina dansează
şi fluieră

vîrîndu-şi degetele
în gură:

un canar
printre gratiile clasei sale.

1977