ion monoran / locus periucundus
ZORI
Pe sub sîrmele electrice
de-a lungul străzii 6 martie
într-o rochie albă şi umedă
noaptea se retrage
resfirînd vrăbiile înşirate ca nişte mătănii
pe fire
şi chiar vîntul
orizontal şi rece pe trotuare
încît aproape că te simţi bine
acum că şi noaptea sfîrşeşte
pe această stradă
dreaptă şi utilă ca atîtea altele
dincolo de agitaţia celorlalţi
o păstaie
pe care zadarnic ai încerca să o împiedici
să plesnească.

1977