ion monoran / locus periucundus
SÎNT UN BĂIAT FURTUNOS
    citat din Paul Klee  

Există pisici
care privesc ca nişte flori înarmate
urechea lor se-ncarcă de sunet
piciorul de fugă
privirea arde şfichiuitor şi dens
din faţa chipului lor nu-i întoarcere
frumoase ca floarea
dar înarmate pînă în dinţi
dar dacă eşti un băiat furtunos ca mine
te poţi plimba şi de unul singur
pe străzile bine zăvorîte în noapte
însoţit de bătăile obişnuite
ale lui şapte sau nouă
cînd se înteţeşte şi zbîrnăie
peste acoperişuri vîntul
şi ca un pompier
prin mulţimea fierbinte şi rece
goneşte ploaia din urmă.

1977