ion monoran / locus periucundus
Locus periucundus

Editura Marineasa

Timișoara, 1994

Ca un vagabond
într-o flanelă roșie

Editura Marineasa

Timișoara, 1996

Eu însumi

Editura Cartea românească

Iași, 2009

Copyright©www.ionmonoran.ro.Toate drepturile rezervate.Contact:monoran@ionmonoran.ro.Web designer:Oana Monoran